மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவாடானை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 நம்புதாளை 25
2 திருவாடானை 30
3 சுந்தரபாண்டியன்பட்டிணம் 15
4 ஒரியூர் 16
5 பாண்டுகுடி 10
6 அஞ்சுக்கோட்டை 19
7 கல்லூர் 19
8 கூகுடி 11
9 தேளூர் 12
10 அரசத்தூர் 14
11 பெரியகீரமங்களம் 19
12 கோடனூர் 14
13 கடம்பூர் 9
14 தளிர்மருங்கூர் ஏ/பி 19
15 முகிழ்தகம் 10
16 ஆண்டாவூரணி 11
17 கலியநகரி 18
18 வெள்ளையாபுரம் 12
19 டி.நாகனி 12
20 புல்லக்கடம்பன் 18
21 அரும்பூர் 8
22 ஆதியூர் 10
23 அச்சங்குடி 6
24 குஞ்சங்குளம் 9
25 சிறுகம்பையூர் 10
26 மங்களக்குடி 16
27 பழங்குளம் 8
28 நெய்வயல் 10
29 கொடிப்பாங்கு 11
30 குளத்தூர் பி/டி 6
31 முள்ளிமுனை 12
32 கட்டவிளாகம் 10
33 நிலமழகியமங்களம் 10
34 புதுப்பட்டினம் 8
35 திருவெற்றியூர் 11
36 வட்டானம் 8
37 கட்டிவயல் 9
38 கருமொழி 8
39 பனஞ்சாயல் 8
40 பாகனூர் 7
41 காரங்காடு 29
42 சிறுமலைக்கோட்டை 9
43 நகரிகாத்தான் 14
44 துத்தாகுடி 6
45 ஒரிக்கோட்டை 10
46 மாவூர் 11
47 பதனகுடி 6
மொத்தம் 583