மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: போகலூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 போகளூர் 22
2 அ.புத்தூர் 14
3 காமன்கோட்டை 26
4 மென்னந்தி நாகாச்சி 16
5 மஞ்சூர் 21
6 கே.வலசை 9
7 முத்துவயல் 32
8 எட்டிவயல் 10
9 முதலூர் 6
10 வைரவனேந்தல் 7
11 டி.கருங்குளம் 10
12 செவ்வூர் 10
13 கீழம்பாழ் 8
14 செமனூர் 6
15 தேவேந்திர நல்லூர் 10
16 பொட்டிதட்டி 11
17 வீரவனூர் 13
18 உரத்தூர் 11
19 காமுகோட்டை 12
20 பாண்டிகண்மாய் 13
21 தீயனூர் 8
22 மஞ்சக்கொல்லை 6
23 ச.கொடிக்குளம் 10
24 செய்யலூர் 10
25 கவிதைகுடி 11
26 கருத்தனேந்தல் 12
மொத்தம் 324