மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடலாடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஏர்வாடி 58
2 நரிப்பையூர் ஆர்.எப்.பி/பி 19
3 சிக்கல் ஏ/சி 27
4 வாலிநோக்கம் 27
5 மாரியூர்ஏ/சி 27
6 கன்னிராஜாபுரம் 17
7 ஆப்பனூர் 18
8 எஸ்.தரைக்குடி 11
9 செவல்பட்டி 12
10 பொதிகுளம் 9
11 கீழச்சிறுபோது ஏ/பி 9
12 இளஞ்செம்பூர் 29
13 கடலாடி ஏ/சி 21
14 கீழகிடாரம் ஏ/டி 13
15 சிறைகுளம் 13
16 கிடாதிருக்கை 19
17 மீனங்குடி 12
18 அவதாண்டை 13
19 கருங்குளம் 16
20 பிள்ளையார்குளம் 17
21 மேலசெல்வனூர் 15
22 கடுகுசந்தை 22
23 மூக்கையூர் 22
24 கீழசெல்வனூர் ஏ/பி 7
25 மேலக்கிடாரம் ஏ/சி 19
26 பெரியகுளம் ஏ/இ 12
27 இதம்பாடல் 15
28 T.வேப்பங்குளம் 11
29 ஏ.புனவாசல் ஏ/இ 15
30 கொத்தங்குளம் 14
31 ஒப்பிலான் 6
32 பி. கீரந்தை 10
33 மேலசிறுபோது 12
34 ஒரிவயல் 10
35 சவேரியர்பட்டினம் 16
36 கண்டிலான் ஏ/டி 13
37 ஏனாதி ஏ/பி 19
38 சொக்கானை 12
39 தனிச்சியம் ஏ/சி 13
40 எஸ்.கீராந்தை 6
41 கீழசாக்குளம் 13
42 மாரந்தை ஏ/பி 10
43 பேய்க்குளம் 11
44 காணிக்கூர் 6
45 பனிவாசல் ஏ/பி 14
46 எஸ்.வாகைகுளம் 11
47 உச்சிநத்தம் 12
48 மங்களம் 9
49 அ.உசிலங்குளம் 10
50 எம்.கரிசல்குளம் 6
51 டி.கரிசல்குளம் 6
52 சித்திரங்குடி 16
53 ஒருவானேந்த்ல் 13
54 திருமழுகந்தன்கோட்டை ஏ/பி 12
55 கொண்டுநல்லான்பட்டி ஏ/பி 12
56 செஞ்சடைநாதபுரம் 6
57 எஸ்.பி.கோட்டை 6
58 கொக்கரசன்கோட்டை ஏ/பி 6
59 பன்னந்தை 13
60 வி சேதுராஜபுரம் 6
மொத்தம் 854