மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முதுகுளத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 தேரிருவேலி 15
2 விளங்குளத்தூர் 19
3 கீழத்தூவல் 17
4 கொளுந்துரை 24
5 காக்கூர் 20
6 செல்லூர் 18
7 பொன்னக்கனேரி 9
8 பிரபுக்கலூர் 10
9 புளியங்குடி 20
10 மேலக்கொடுமலூர் 16
11 கீழக்குளம் 11
12 உலையூர் 8
13 கீரனூர் 13
14 திருவரங்கம் 8
15 வளநாடு 10
16 வெங்கலக்குறிச்சி 15
17 அலங்கானூர் 13
18 பூசேரி 12
19 நல்லுக்குறிச்சி 17
20 மகிண்டி 15
21 அரப்போது 8
22 சாம்பக்குளம் 22
23 சாத்தனூர் 6
24 கீழக்கொடுமலூர் 14
25 சிறுதலை 8
26 செல்வநாயகபுரம் 6
27 ஆதனக்குறிச்சி 8
28 புழுதிக்குளம் 6
29 ஆதங்கொத்தங்குடி 6
30 பொசுக்குடி 6
31 ஆத்திகுளம் 12
32 மணலூர் 16
33 குமாரக்குறிச்சி 8
34 ஆனைசேரி 12
35 கருமல் 16
36 விக்கிரமபாண்டியபுரம் 14
37 மேலக்கன்னிசேரி 13
38 பெரிய இலை 11
39 மைக்கேல்பட்டிணம் 12
40 விளக்கனேந்தல் 10
41 செம்பொன்குடி 6
42 நல்லூர் 6
43 சிறுகுடி 9
44 காத்தாகுளம் 6
45 கீழக்காஞ்சிரங்குளம் 12
46 எஸ்.ஆர்.என்.பழங்குளம் 11
மொத்தம் 554