மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சாத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அம்மாபட்டி 17
2 பந்துவார்பட்டி 13
3 சத்திரப்பட்டி 20
4 சின்னக்கொல்லபட்டி 14
5 சின்னக்காமன்பட்டி 21
6 சின்னஓடைப்பட்டி 16
7 சிந்தப்பள்ளி 21
8 பெரியகொல்லபட்டி 26
9 இருக்கன்குடி 19
10 கஞ்சம்பட்டி 11
11 கரிசல்பட்டி 14
12 கத்தாளம்பட்டி 27
13 கோசுகுண்டு 15
14 குமராபுரம் 6
15 குண்டலக்குத்தூர் 15
16 மேட்டமலை 38
17 கே.மேட்டுப்பட்டி 13
18 என்.மேட்டுப்பட்டி 17
19 ஓ.மேட்டுப்பட்டி 23
20 முள்ளிச்செவல் 7
21 முத்துச்சாமிபுரம் 6
22 எம்.நாகலாபுரம் 13
23 நல்லமுத்தன்பட்டி 10
24 நள்ளி 12
25 நத்தத்துப்பட்டி 36
26 நென்மேனி 23
27 ஒத்தையால் 14
28 படந்தால் 27
29 பாப்பாகுடி 17
30 பேரையம்பட்டி 12
31 பெரியஓடைப்பட்டி 8
32 பெத்துரெட்டிபட்டி 11
33 போத்திரெட்டிபட்டி 14
34 புல்வாய்பட்டி 6
35 ஏ.இராமலிங்காபுரம் 14
36 ரெங்கப்பநாயக்கன்பட்டி 8
37 சடையம்பட்டி 16
38 சங்கரநத்தம் 8
39 சிந்துவம்பட்டி 7
40 சிறுகுளம் 9
41 சூரங்குடி 31
42 என்.சுப்பையாபுரம் 21
43 தோட்டிலோவன்பட்டி 12
44 உப்பத்தூர் 14
45 வெங்கடாசலபுரம் 40
46 வெங்கடேஷ்வரபுரம் 9
மொத்தம் 751