மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காரியாபட்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அழகியநல்லூர் 26
2 அல்லாளப்பேரி 16
3 அரசகுளம் 17
4 ஆவியூர் 35
5 சத்திரம்புளியங்குளம் 9
6 டி.செட்டிகுளம் 16
7 ஜோகில்பட்டி 12
8 டி.கடமங்குளம் 22
9 கல்குறிச்சி 27
10 எஸ்.கல்லுப்பட்டி 20
11 கம்பிக்குடி 20
12 கிழவனேரி 11
13 குரண்டி 17
14 மாங்குளம் 8
15 மாந்தோப்பு 12
16 எஸ்.மரைக்குளம் 23
17 மேலக்கள்ளங்குளம் 9
18 முடுக்கன்குளம் 14
19 முஷ்டக்குறிச்சி 13
20 நந்திக்குண்டு 26
21 வி.நாங்கூர் 11
22 பாம்பாட்டி 16
23 பந்தனேந்தல் 7
24 பனிக்குறிப்பு 12
25 பாப்பணம் 10
26 பிசிண்டி 17
27 பி.புதுப்பட்டி 22
28 சூரனூர் 9
29 தண்டியனேந்தல் 13
30 தோணுகால் 19
31 தோப்பூர் 23
32 வக்கணாங்குண்டு 20
33 வலுக்கலொட்டி 21
34 வரலொட்டி 22
35 டி.வேப்பங்குளம் 14
36 துலுக்கன்குளம் 15
மொத்தம் 604