மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அலவாக்கோட்டை 9
2 அரசனூர் 18
3 அரசனி முத்துப்பட்டி 18
4 அழகிச்சிப்பட்டி 10
5 அழகமாநகரி 15
6 ஆலங்குளம் 13
7 இலுப்பக்குடி 13
8 இடையமேலூர் 27
9 கண்டாங்கிப்பட்டி 30
10 கட்டாணிப்பட்டி 17
11 கண்ணாரிருப்பு 21
12 காட்டுநெடுங்குளம் 13
13 காஞ்சிரங்கால் 42
14 கீழப்பூங்குடி 19
15 குமாரப்பட்டி 24
16 குடஞ்சாடி 14
17 கொட்டகுடி கீழ்பாத்தி 10
18 கோவனூர் 19
19 மாங்குடி தெற்குவாடி 24
20 மேலப்பூங்குடி 12
21 மாத்தூர் 16
22 முடிகண்டம் 15
23 மதகுபட்டி 16
24 மலம்பட்டி 15
25 முளக்குளம் 24
26 நாமனூர் 9
27 நாலுகோட்டை 17
28 ஒக்கூர் 15
29 ஒக்குப்பட்டி 16
30 ஒக்கூர் புதூர் 17
31 படமாத்தூர் 19
32 பில்லூர் 14
33 பெருங்குடி 11
34 பிரவலூர் 12
35 பொன்னாகுளம் 9
36 சக்கந்தி 29
37 சாலூர் 19
38 சோழபுரம் 14
39 தமறாக்கி (தெற்கு) 10
40 தமறாக்கி (வடக்கு) 15
41 திருமலைகோனேரிபட்டி 19
42 வள்ளனேரி 21
43 வாணியங்குடி 40
மொத்தம் 760