மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தேவகோட்டை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 எழுவன்கோட்டை 10
2 ஆறாவயல் 15
3 கண்டதேவி 17
4 கண்ணங்கோட்டை 9
5 கல்லங்குடி 10
6 கற்களத்தூர் 6
7 காரை 11
8 கிளியூர் 9
9 குருந்தனக்கோட்டை 10
10 மனைவிக்கோட்டை 8
11 மாவிடுதிக்கோட்டை 8
12 முப்பையூர் 7
13 நாகாடி 12
14 நாச்சாங்குளம் 6
15 பனங்குளம் 6
16 புளியால் 11
17 புதுக்குறிச்சி 6
18 சக்கந்தி 9
19 செலுகை 13
20 சண்முகநாதபுரம் 14
21 தளக்காவயல் 13
22 தானாவயல் 18
23 தென்னீர்வயல் 18
24 திடக்கோட்டை 7
25 திருமணவயல் 19
26 தூணுகுடி 8
27 வீரை 23
28 வெட்டிவயல் 6
29 கீழஉச்சாணி 12
30 உறுதிகோட்டை 13
31 திராணி 10
32 வெள்ளிக்கட்டி 7
33 சிறுவத்தி 8
34 இலங்குடி 12
35 சருகணி 13
36 பொன்னழிக்கோட்டை 6
37 திருவேகம்பத்தூர் 19
38 என்.மணக்குடி 9
39 உருவாட்டி 13
40 மினிட்டாங்குடி 6
41 காவதுகுடி 9
42 சிறுநல்லூர் 7
மொத்தம் 453