மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருப்புவனம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்சங்குளம் 8
2 டி.ஆலங்குளம் 16
3 அல்லிநகரம் 16
4 செல்லப்பனேந்தல் 14
5 ஏனாதி-தேளி 25
6 இலந்தைகுளம் 12
7 கலியாந்தூர் நயினார்பேட்டை 6
8 கல்லூரணி 13
9 கழுகேர்கடை 28
10 கணக்கன்குடி 9
11 காஞ்சிரங்குளம் 19
12 கானூர் 25
13 கீழச்சொரிக்குளம் 11
14 கீழடி 31
15 கிளாதரி 12
16 கொந்தகை 24
17 லாடனேந்தல் 16
18 மடப்புரம் 34
19 மழவராயனேந்தல் 15
20 மணலூர் 21
21 மாங்குடி அம்பலத்தாடி 7
22 மாரநாடு 18
23 மேலச்சொரிக்குளம் 11
24 மேலராங்கியம் 19
25 மைக்கேல்பட்டிணம் 14
26 முக்குடி 17
27 முதுவன்திடல் 16
28 பழையனூர் 19
29 பாப்பாகுடி 11
30 பாட்டம் 19
31 கே.பெத்தானேந்தல் 24
32 பிரமனூர் 29
33 பூவந்தி 34
34 பொட்டப்பாளையம் 21
35 டி.புளியங்குளம் 12
36 புலியூர் சயனாபுரம் 25
37 சொட்டதட்டி 12
38 தவத்தாரேந்தல் 11
39 திருப்பாச்சேத்தி 43
40 தூதை 27
41 வீரனேந்தல் 13
42 டி.வேலாங்குளம் 21
43 வெள்ளூர் 6
44 எஸ்.வாகைகுளம் 16
45 ஓடாத்தூர் 10
மொத்தம் 810