மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சிங்கம்புனரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அணைக்கரைப்பட்டி 23
2 அரளிக்கோட்டை 14
3 ஏரியூர் 17
4 எருமைப்பட்டி 7
5 ஜெயங்கொண்டநிலை 12
6 அ.காளாப்பூர் 29
7 கல்லம்பட்டி 13
8 கண்ணமங்கலப்பட்டி 7
9 கிருங்காக்கோட்டை 21
10 கோழிக்குடிப்பட்டி 9
11 மதுராபுரி 17
12 மல்லாகோட்டை 10
13 டி.மாம்பட்டி 12
14 எஸ்.மாம்பட்டி 10
15 மருதிப்பட்டி 13
16 எஸ்.மாத்தூர் 9
17 அ.மேலையூர் 11
18 மேலப்பட்டி 10
19 முறையூர் 26
20 ஒடுவன்பட்டி 13
21 பிரான்மலை 24
22 எஸ்.எஸ்.கோட்டை 10
23 சதுர்வேதமங்கலம் 23
24 செல்லியம்பட்டி 12
25 எஸ்.செவல்பட்டி 11
26 சிவபுரிப்பட்டி 15
27 எம்.சூரக்குடி 14
28 வடவன்பட்டி 9
29 வகுத்தெழுவன்பட்டி 10
30 எஸ்.வையாபுரிபட்டி 13
மொத்தம் 424