மாவட்டத்தின் பெயர் :: தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கயத்தார்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்சங்குளம் 9
2 அகிலாண்டபுரம் 24
3 ஆசூர் 15
4 அய்யனாரூத்து 24
5 செட்டிகுறிச்சி 22
6 சிதம்பரம்பட்டி 12
7 சோழபுரம் 6
8 கேசிதம்பராபுரம் 16
9 கே.துரைசாமிபுரம் 12
10 காளாம்பட்டி 9
11 காலாங்கரைபட்டி 6
12 காமநாயக்கன்பட்டி 19
13 கன்னகட்டை 10
14 காப்புலிங்கம்பட்டி 14
15 கரடிகுளம் 22
16 கட்டாலன்குளம் 32
17 கொப்பம்பட்டி 10
18 K.சிவஞானபுரம் 11
19 K.சுப்ரமணியபுரம் 18
20 குமரெட்டியாபுரம் 8
21 குப்பனாபுரம் 12
22 குருவிநத்தம் 9
23 குருமலை 14
24 K.வெங்கடேஸ்வரபுரம் 7
25 முடுக்கலான்குளம் 12
26 பன்னீர்குளம் 9
27 பணிக்கர்குளம் 12
28 போடுபட்டி 13
29 புங்கவர்நத்தம் 12
30 சன்னதுபுதுக்குடி 10
31 ராஜாபுதுகுடி 14
32 சவலாப்பேரி 7
33 தீத்தாம்பட்டி 14
34 தெற்கு இலந்தைகுலம் 30
35 தெற்கு கழுகுமலை 21
36 தெற்குமயிலோடை 20
37 தெற்குவண்டானம் 6
38 திருமங்கலக்குறிச்சி 24
39 திருமலாபுரம் 13
40 தொட்டம்பட்டி 13
41 உசிலங்குளம் 12
42 வடக்குஇலந்தைகுளம் 28
43 வடக்கு வண்டானம் 6
44 வானரமுட்டி 29
45 வெள்ளாளங்கோட்டை 13
மொத்தம் 659