மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முன்சிறை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடைக்காகுழி 29
2 சூழால் 33
3 குளப்புறம் 26
4 முன்சிறை 17
5 மங்காடு 18
6 நடைக்காவு 37
7 வாவறை 53
8 தூத்தூர் 29
9 மெதுகும்மல் 61
10 விளாத்துறை 46
11 பைங்குளம் 51
மொத்தம் 400