மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நல்லூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதமங்கலம் 21
2 ஆதியூர் 12
3 ஏ.அகரம் 6
4 ஐவதக்குடி 13
5 அருகேரி 18
6 எ.சித்தூர் 13
7 தீவளூர் 16
8 எறையூர் 31
9 எரப்பாவூர் 12
10 கூடலூர் 36
11 இலங்கியனூர் 9
12 காரையூர் 18
13 காட்டுமைலூர் 19
14 கணபதிகுறிச்சி 20
15 கீழக்குறிச்சி 15
16 கிளிமங்கலம் 18
17 கொடிக்களம் 39
18 கோனூர் 23
19 கொசப்பள்ளம் 30
20 கொத்தட்டை 17
21 கோ.கொத்தனூர் 13
22 பா.கொத்தனூர் 9
23 கோவிலூர் 10
24 குருக்கத்தஞ்சேரி 31
25 மதுரவல்லி 9
26 மாளிகைமேடு 13
27 மாளிகைகோட்டம் 18
28 மன்னம்பாடி 11
29 மருதத்தூர் 15
30 ஏ.மரூர் 12
31 மேலூர் 14
32 மே.மாத்தூர் 10
33 முருகன்குடி 19
34 நகர் 21
35 நல்லூர் 25
36 என்.நாரையூர் 25
37 நரசிங்கமங்கலம் 16
38 நிராமணி 15
39 பாசிகுளம் 19
40 பெலாந்துறை 24
41 பெ.பொன்னேரி 32
42 பெ.பூவனூர் 22
43 பெரியநெசலூர் 18
44 பிஞ்சனூர் 11
45 பூலாம்பாடி 18
46 தே.புடையூர் 16
47 சாத்தியம் 12
48 சேப்பாக்கம் 25
49 சேதுவராயன்குப்பம் 13
50 சேவூர் 11
51 சிறுமங்கலம் 14
52 சிறுநெசலூர் 28
53 செளந்திரசோழபுரம் 34
54 தாழநல்லூர் 13
55 திருப்பெயர் 16
56 திருவட்டதுறை 18
57 தொளார் 31
58 துறையூர் 18
59 வடகரை 13
60 வலசை 14
61 வண்ணாத்தூர் 10
62 வரம்பனூர் 12
63 வெண்கரும்பூர் 17
64 வேப்பூர் 48
மொத்தம் 1179