மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகசிப்பள்ளி 43
2 இட்டிக்கல்அகரம் 21
3 ஆலபட்டி 39
4 பையனப்பள்ளி 15
5 பெல்லம்பள்ளி 15
6 பெல்லாரம்பள்ளி 21
7 சிக்கபூவத்தி 25
8 தேவசமுத்திரம் 18
9 கெங்கலேரி 34
10 ஜிஞ்சுப்பள்ளி 17
11 கல்லுக்குறிக்கி 27
12 கம்மம்பள்ளி 29
13 கட்டிகானபள்ளி 72
14 காட்டிநாயனபள்ளி 45
15 கொண்டேபள்ளி 24
16 மேகலசின்னம்பள்ளி 37
17 மல்லிநாயனபள்ளி 14
18 கூளியம் 9
19 மோரமடுகு 16
20 நாரலபள்ளி 29
21 பச்சிகானபள்ளி 18
22 பெத்தனபள்ளி 32
23 பெத்ததாளபள்ளி 53
24 பெரியமுத்தூர் 48
25 பெரியகோட்டபள்ளி 29
26 செம்படமுத்தூர் 22
27 சோக்காடி 34
28 திப்பனபள்ளி 28
29 வெலகலஹள்ளி 22
30 வெங்கடாபுரம் 35
மொத்தம் 871