மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காவேரிப்பட்டினம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகரம் 25
2 அரசம்பட்டி 44
3 ஆவத்தவாடி 29
4 பாலேகுளி 26
5 பன்னிஅள்ளி 32
6 பாரூர் 31
7 சாப்பர்த்தி 25
8 செல்லகுட்டபட்டி 25
9 சௌட்டஅள்ளி 24
10 தாமோதரஅள்ளி 33
11 எர்ரஅள்ளி 59
12 எருமாம்பட்டி 27
13 குண்டலப்பட்டி 49
14 கரடிஅள்ளி 33
15 கால்வேஅள்ளி 36
16 கீழ்குப்பம் 28
17 கோட்டப்பட்டி 38
18 குடிமேனஅள்ளி 28
19 மாரிசெட்டிஅள்ளி 27
20 மலையாண்டஅள்ளி 26
21 மருதேரி 23
22 மிட்டஅள்ளி 44
23 நெடுங்கல் 25
24 பையூர் 41
25 பாப்பாரப்பட்டி 25
26 பண்ணந்துர் 42
27 பென்னேஸ்வரமடம் 23
28 சந்தாபுரம் 63
29 சுண்டேகுப்பம் 48
30 தளிஅள்ளி 22
31 திம்மாபுரம் 37
32 தட்ரஅள்ளி 25
33 வாடமங்கலம் 21
34 வீரமலை 24
35 விளங்காமுடி 38
36 ஜெகதாப் 28
மொத்தம் 1174