மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வேப்பனப்பள்ளி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பாலனப்பள்ளி 15
2 பதிமடுகு 13
3 பீமாண்டப்பள்ளி 21
4 பில்லனகுப்பம் 13
5 சென்னசந்திரம் 30
6 சின்னமணவாரனப்பள்ளி 26
7 சிந்தகும்மணப்பள்ளி 22
8 எண்ணேகொள்ளு 21
9 ஐப்பிகானப்பள்ளி 10
10 கோடிப்பள்ளி 22
11 குந்தாரப்பள்ளி 15
12 குப்பச்சிபாறை 23
13 குரியனப்பள்ளி 21
14 குருபரப்பள்ளி 22
15 வே.மாதேப்பள்ளி 30
16 மணவாரனப்பள்ளி 22
17 மாரசந்திரம் 24
18 நாச்சிக்குப்பம் 22
19 நாடுவனப்பள்ளி 36
20 நேரலகிரி 21
21 P.K. பெத்தனப்பள்ளி 13
22 சாமந்தமலை 21
23 சிகரமாகனப்பள்ளி 29
24 தம்மாண்டரப்பள்ளி 15
25 தீர்த்தம் 13
26 வேப்பனப்பள்ளி 49
27 அளேகுந்தாணி 23
மொத்தம் 592