மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சூளகிரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆலூர் 16
2 அங்கொண்டப்பள்ளி 16
3 அத்திமுகம் 20
4 அயர்னப்பள்ளி 27
5 பங்கனஹள்ளி 27
6 பீர்ஜேப்பள்ளி 14
7 பேரிகை 41
8 புக்கசாகரம் 13
9 செம்பரசனப்பள்ளி 19
10 சென்னப்பள்ளி 25
11 சிம்பிள்திராடி 14
12 சின்னாரன்தொட்டி 19
13 தோரிப்பள்ளி 12
14 ஏணுசோனை 10
15 ஒசஹள்ளி 28
16 இம்மிடிநாயக்கனப்பள்ளி 21
17 காளிங்காவரம் 17
18 காமன்தொட்டி 30
19 கானலட்டி 18
20 காட்டிநாயக்கன்தொட்டி 17
21 கொம்மேப்பள்ளி 21
22 கோனேரிப்பள்ளி 27
23 கும்பளம் 24
24 பி.குருபரப்பள்ளி 26
25 மாரண்டப்பள்ளி 19
26 மருதாண்டப்பள்ளி 29
27 மேலுமலை 30
28 நெரிகம் 27
29 பன்னப்பள்ளி 22
30 பஸ்தலப்பள்ளி 28
31 பெத்தசிகரலப்பள்ளி 32
32 பேரண்டப்பள்ளி 44
33 சாமனப்பள்ளி 13
34 சாணமாவு 17
35 ஏ.செட்டிப்பள்ளி 22
36 சூளகிரி 47
37 பி.எஸ்.திம்மசந்திரம் 20
38 தியாகரசனப்பள்ளி 24
39 துப்புகானப்பள்ளி 22
40 உத்தனப்பள்ளி 25
41 உல்லட்டி 18
42 வெங்கடேசபுரம் 27
மொத்தம் 968