மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆடையூர் 27
2 அடிஅண்ணாமலை 22
3 அழகானந்தல் 17
4 அல்லிகொண்டாப்பட்டு 12
5 ஆணாய்பிறந்தான் 14
6 ஆனானந்தல் 15
7 அண்டம்பள்ளம் 28
8 அரடாப்பட்டு 18
9 ஆருத்திராப்பட்டு 18
10 அத்தியந்தல் 34
11 அய்யம்பாளையம் 38
12 சின்னகல்லப்பாடி 17
13 சின்னகாங்கியனூர் 22
14 தேவனந்தல் 13
15 தேவனூர் 10
16 ஏந்தல் 16
17 இசுக்கழிக்காட்டேரி 18
18 கல்லேரி 22
19 காடகமான் 12
20 கல்லொட்டு 16
21 கண்ணப்பந்தல் 10
22 கண்டியாங்குப்பம் 16
23 கணந்தம்பூண்டி 10
24 காட்டாம்பூண்டி 23
25 கீழ்செட்டிப்பட்டு 14
26 கீழ்கச்சிராப்பட்டு 15
27 கீழ்கரிப்பூர் 20
28 கொளக்குடி 9
29 மதுராம்பட்டு 19
30 மலப்பாம்பாடி 21
31 மேலத்திக்கான் 25
32 மேல்செட்டிப்பட்டு 14
33 மேல்கச்சிராபட்டு 17
34 மெய்யூர் 29
35 நாச்சானந்தல் 12
36 நடுபட்டு 12
37 நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள் 18
38 நல்லவன்பாளையம் 27
39 நாரையூர் 25
40 நரியாப்பட்டு 11
41 நவம்பட்டு 13
42 நொச்சிமலை 16
43 பழையனூர் 27
44 பண்டிதப்பட்டு 14
45 பனையூர் 16
46 பறையம்பட்டு 20
47 பவித்திரம் 24
48 பாவுப்பட்டு 19
49 பெரியகல்லப்பாடி 16
50 பெருமணம் 26
51 சாவல்பூண்டி 14
52 சோ.கீழ்நாச்சிப்பட்டு 21
53 சு.ஆண்டாப்பட்டு 6
54 சு.கம்புப்பட்டு 11
55 சு.நல்லூர் 16
56 சு.பாப்பம்பாடி 14
57 சு.வாளவெட்டி 11
58 தச்சம்பட்டு 15
59 தலையாம்பள்ளம் 28
60 தண்டரை 17
61 தென்மாத்தூர் 33
62 டி.வலசை 15
63 டி.வாளவெட்டி 16
64 உடையானந்தல் 14
65 வேளையாம்பாக்கம் 15
66 வேங்கிக்கால் 52
67 வெறையூர் 12
68 விருதுவிளங்கினான் 18
69 விஸ்வந்தாங்கல் 10
மொத்தம் 1265