மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செய்யார்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆராத்திரிவேலூர் 10
2 அருகாவூர் 12
3 அரும்பருத்தி 11
4 தூளி 11
5 ஏனாதவாடி 16
6 எறையூர் 10
7 கடுகனூர் 12
8 கழனிப்பாக்கம் 15
9 கீழ்புதுப்பாக்கம் 26
10 கொருக்கை 15
11 கொருக்காத்தூர் 20
12 காழியூர் 10
13 கீழபழந்தை 13
14 குன்னத்தூர் 11
15 மதுரை 6
16 மாளிகைபட்டு 12
17 மாரியநல்லூர் 6
18 மேல்நாகரம்பேடு 13
19 மேல்சீசமங்கலம் 26
20 முக்கூர் 17
21 முனுகப்பட்டு 19
22 முருகத்தாம்பூண்டி 9
23 நாவல் 8
24 நாவல்பாக்கம் 8
25 நெடும்பிறை 17
26 பைங்கினர் 19
27 பலாந்தாங்கல் 13
28 பல்லி 35
29 பாப்பந்தாங்கல் 16
30 பாராசூர் 14
31 பெரும்பள்ளம் 13
32 பெருங்களத்தூர் 17
33 பில்லாந்தி 11
34 புதுக்கோட்டை 25
35 புளியரம்பாக்கம் 16
36 இராமகிருஷ்ணாபுரம் 13
37 செங்காட்டன்குண்டில் 20
38 சிறுவேளியநல்லூர் 8
39 சுண்டிவாக்கம் 7
40 தளரப்பாடி 10
41 தண்டரை 14
42 தென்பூண்டிப்பட்டு 9
43 தொழுப்பேடு 11
44 திருமணி 17
45 தும்பை 12
46 வடங்கம்பட்டு 9
47 வடபூண்டிபட்டு 13
48 வடதண்டலம் 12
49 வடுகப்பட்டு 11
50 வாக்கடை 11
51 வேளியநல்லூர் 13
52 விண்ணமங்கலம் 16
53 விண்ணவாடி 11
மொத்தம் 729