மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அனக்காவூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆக்கூர் 23
2 ஆலத்தூர் 11
3 அளத்துறை 18
4 அனக்காவூர் 25
5 அனப்பத்தூர் 13
6 அரசூர் 14
7 அத்தி 11
8 செய்யாற்றை வென்றான் 15
9 சித்தாமூர் 12
10 எச்சூர் 26
11 இளநீர்குன்றம் 14
12 எருமைவெட்டி 11
13 இருங்கல் 13
14 காரணை 13
15 கீழாத்தூர் 7
16 கீழ்கொளத்தூர் 11
17 கீழ்நீர்குன்றம் 12
18 கீழ்நேத்தப்பாக்கம் 8
19 கூழமந்தல் 11
20 கோட்டகரம் 8
21 கோவிலூர் 12
22 குளமந்தை 11
23 குண்ணவாக்கம் 14
24 குறும்பூர் 7
25 மடிப்பாக்கம் 14
26 மகாஜனம்பாக்கம் 17
27 மேல்கொளத்தூர் 11
28 மேல்மா 11
29 மேல்நெமிலி 18
30 முளகிரிப்பட்டு 14
31 நல்லாளம் 10
32 நர்மாபள்ளம் 6
33 நெடுங்கல் 15
34 நெல்வாய் 11
35 பையூர் 7
36 பழஞ்சூர் 6
37 பெரும்பாலை 9
38 புரிசை 18
39 செங்காடு 18
40 செளந்தர்யபுரம் 8
41 தவசி 10
42 தென்எலப்பாக்கம் 11
43 தென்னிலுப்பை 13
44 தென்கல்பாக்கம் 6
45 தென்மாவந்தல் 10
46 தென்தண்டலம் 8
47 தேத்துறை 11
48 திரும்பூண்டி 11
49 உக்கல் 20
50 வாச்சனூர் 9
51 வடஆளபிறந்தான் 7
52 வடதின்னலூர் 14
53 வீரம்பாக்கம் 15
54 வெள்ளை 16
55 வெங்கோடு 8
மொத்தம் 682