மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வெம்பாக்கம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அப்துல்லாபுரம் 20
2 அரியூர் 12
3 அரசங்குப்பம் 14
4 அரசாணிபாலை 13
5 அழிஞ்சல்பட்டு 16
6 அழிவிடைதாங்கி 19
7 பிரம்மதேசம் 23
8 செய்யனூர் 17
9 சித்தாத்தூர் 21
10 தூசி 27
11 ஏழாச்சேரி 15
12 ஹரியரப்பாக்கம் 11
13 அசனமாபேட்டை 21
14 இருமரம் 12
15 காகனம் 9
16 கரந்தை 12
17 கீழ்நெல்லி 20
18 கொடையம்பாக்கம் 14
19 குண்டியான்தண்டலம் 8
20 குத்தனூர் 26
21 கீழ்நாய்க்கன்பாளையம் 17
22 மாமண்டூர் 23
23 மாத்தூர் 19
24 மாங்கால் 17
25 மேனல்லூர் 17
26 மோரணம் 23
27 மூஞ்சூர்பட்டு 7
28 நமண்டி 21
29 நரசமங்கலம் 15
30 நாட்டேரி 16
31 நெமிலி 13
32 பல்லாவரம் 13
33 பனமுகை 9
34 பாவூர் 14
35 பெருங்கட்டுர் 32
36 பெருமாந்தாங்கல் 13
37 பில்லாந்தாங்கல் 13
38 புதுப்பாளையம் 6
39 புலிவலம் 13
40 புல்லவாக்கம் 14
41 புன்னை 7
42 பூனைதாங்கல் 7
43 ராந்தம் 20
44 சட்டுவந்தாங்கல் 11
45 சிறுநல்லூர் 7
46 சிறுநாவல்பட்டு 18
47 சிறுவஞ்சிபட்டு 13
48 சோதியம்பாக்கம் 12
49 சோழவரம் 16
50 சுமங்கலி 11
51 சுருட்டல் 15
52 தென்கழனி 21
53 திருப்பனங்காடு 18
54 தென்னம்பட்டு 20
55 திருப்பனமூர் 22
56 உக்கம்பெரும்பாக்கம் 13
57 உமையாள்புரம் 8
58 வடஇலுப்பை 20
59 வடமணப்பாக்கம் 22
60 வடகல்பாக்கம் 23
61 வெள்ளகுளம் 14
62 வெம்பாக்கம் 18
63 வெங்களத்தூர் 22
64 வயலாத்தூர் 9
மொத்தம் 1012