மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வந்தவாசி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதியனூர்-அதியங்குப்பம் 18
2 அம்மணம்பாக்கம் 23
3 அம்மையப்பட்டு 19
4 அமுடூர் 11
5 ஆராசூர் 13
6 ஆரியாத்தூர் 10
7 அத்திப்பாக்கம் 13
8 பாதூர் 25
9 பிருதூர் 16
10 சேத்பட்டு 7
11 இளங்காடு 15
12 எரமலூர் 12
13 இரும்பேடு 16
14 காரம் 13
15 காரணை 12
16 கடைசிகுளம் 14
17 கல்லாங்குத்து 11
18 காவணியாத்தூர் 15
19 கீழ்கொடுங்காலூர் 36
20 கீழ்கொவளைவேடு 17
21 கீழ்நர்மா 17
22 கீழ்ப்பாக்கம் 11
23 கீழ்சாத்தமங்கலம் 25
24 கீழ்செம்பேடு 22
25 கீழ்சீசமங்கலம் 17
26 குறிப்பேடு 12
27 கொடநல்லூர் 23
28 கொட்டை 23
29 கொவளை 22
30 கோயில்குப்பம்-சாத்தனூர் 9
31 மாம்பட்டு 17
32 மங்கலம்-மாமண்டூர் 12
33 மங்கநல்லூர் 15
34 மருதாடு 24
35 மேல்கொடுங்காலூர் 13
36 மூடூர் 14
37 மும்முனி 20
38 நெல்லியாங்குளம் 16
39 ஒழப்பாக்கம்-கொசப்பட்டு 7
40 ஓசூர் 23
41 பாதிரி 17
42 புலிவாய் 12
43 புன்னை 18
44 சாலவேடு 21
45 சளுக்கை 33
46 செம்பூர் 15
47 சென்னாவரம் 33
48 சேதராகுப்பம் 16
49 சு.நாவல்பாக்கம் 12
50 தழுதாழை 14
51 தெள்ளுர் 12
52 தென்னாங்கூர் 21
53 தென்சேந்தமங்கலம் 15
54 உளுந்தை 24
55 வழுர்-அகரம் 18
56 வெளியம்பாக்கம் 26
57 வெங்காரம்-ஆவணவாடி 14
58 வெண்குன்றம் 23
59 வெண்மந்தை 18
60 விளாங்காடு 16
61 விழுதுப்பட்டு 9
மொத்தம் 1045