மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: துரிஞ்சாபுரம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆர்ப்பாக்கம் 27
2 பூதமங்கலம் 37
3 தேவனாம்பட்டு 27
4 துர்கைநம்மியந்தல் 11
5 எரும்பூண்டி 23
6 இனாம்காரியந்தல் 26
7 களஸ்தம்பாடி 24
8 கமலபுத்தூர் 20
9 கார்கோணம் 17
10 காரியந்தல் 10
11 கருமாரப்பட்டி 9
12 கருந்துவாம்பாடி 18
13 கிளியாப்பட்டு 25
14 கொளக்கரவாடி 25
15 கொத்தந்தவாடி 15
16 கோவூர் 18
17 குன்னியந்தல் 8
18 மாதலம்பாடி 19
19 மல்லவாடி 16
20 எம்.என்.பாளையம் 20
21 மங்கலம் 48
22 மருத்துவாம்பாடி 18
23 மேப்பத்துறை 18
24 முத்தரசம்பூண்டி 10
25 நாயுடுமங்கலம் 18
26 நூக்காம்பாடி 20
27 நார்த்தாம்பூண்டி 29
28 பாலானந்தல் 21
29 பெரியகிளாம்பாடி 17
30 பொற்குணம் 20
31 புதுமல்லவாடி 16
32 ராந்தம் 14
33 சடையனோடை 22
34 சாலையனூர் 24
35 சானானந்தல் 6
36 சீலப்பந்தல் 20
37 சொரகுளத்தூர் 28
38 துரிஞ்சாபுரம் 28
39 ஊசாம்பாடி 17
40 ஊதிரம்பூண்டி 14
41 வடஆண்டாப்பட்டு 18
42 வடகரும்பலூர் 15
43 வடகரிங்காலிபாடி 11
44 வடபுழுதியூர் 21
45 வள்ளிவாகை 16
46 வேடந்தவாடி 34
47 வெளுகனந்தல் 12
மொத்தம் 930