மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: களசபாக்கம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதமங்கலம் 22
2 அலங்காரமங்கலம் 15
3 ஆனைவாடி 11
4 அணியாலை 20
5 அருணகிரிமங்கலம் 26
6 தேவராயன்பாளையம் 15
7 எலத்தூர் 14
8 எர்ணாமங்கலம் 25
9 கெங்கலமகாதேவி 12
10 கெங்கவரம் 28
11 கடலாடி 40
12 கலசபாக்கம் 30
13 காலூர் 14
14 காம்பட்டு 13
15 காந்தபாளையம் 34
16 காப்பலூர் 22
17 கேட்டவரம்பாளையம் 27
18 கிடாம்பாளையம் 26
19 கீழ்குப்பம் 8
20 கீழ்பாலூர் 19
21 கீழ்பொத்தரை 17
22 கோயில்மாதிமங்கலம் 15
23 லாடவரம் 21
24 மட்டவெட்டு 10
25 மேலாரணி 20
26 மேல்பாலூர் 19
27 மேல்சோழங்குப்பம் 29
28 மேல்வில்வராயநல்லூர் 23
29 மோட்டூர் 16
30 பாடகம் 20
31 பழங்கோயில் 9
32 பத்தியவாடி 17
33 பட்டியந்தல் 12
34 பில்லூர் 12
35 பூண்டி 14
36 சீட்டம்பட்டு 14
37 சேங்கபுத்தேரி 10
38 சோழவரம் 21
39 சிங்காரவாடி 10
40 சிறுவள்ளூர் 21
41 தென்மகாதேவமங்கலம் 11
42 தென்பள்ளிபட்டு 24
43 வன்னியனூர் 21
44 வெங்கட்டம்பாளையம் 19
45 வீரளூர் 30
மொத்தம் 856