மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சேத்துப்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆலம்பூண்டி 9
2 அல்லியாளமங்கலம் 15
3 அப்பேடு 10
4 அரியாத்தூர் 15
5 அரும்பலூர் 11
6 ஆத்துரை 13
7 செய்யானந்தல் 17
8 சித்தாத்துரை 14
9 தேவிமங்கலம் 15
10 இடையங்கொளத்தூர் 6
11 எட்டிவாடி 14
12 ஈயகொளத்தூர் 18
13 கெங்கைசூடாமணி 8
14 கூடலூர் 18
15 இந்திரவனம் 15
16 கரைப்பூண்டி 28
17 கரிக்காத்தூர் 19
18 கீழ்பட்டு 19
19 கொளக்கரவாடி 16
20 கொரால்பாக்கம் 8
21 கொத்தந்தவாடி 10
22 கொழாவூர் 12
23 மடவிளாகம் 9
24 மண்டகொளத்தூர் 22
25 மன்சுராபாத் 22
26 மருத்துவாம்பாடி 14
27 மட்டப்பிறையூர் 20
28 மொடையூர் 21
29 நம்பேடு 11
30 நரசிங்கபுரம் 25
31 ஓகூர் 21
32 ஓதலவாடி 24
33 பெலாசூர் 18
34 பெரணம்பாக்கம் 21
35 இராஜம்மாபுரம் 11
36 இராந்தம் 12
37 சதுப்பேரி 18
38 சனிக்கவாடி 13
39 செம்மியமங்கலம் 14
40 செவரப்பூண்டி 20
41 தச்சாம்பாடி 24
42 தத்தனூர் 14
43 தும்பூர் 28
44 திருமலை 27
45 உலகம்பட்டு 13
46 ஊத்தூர் 11
47 வடமாதிமங்கலம் 26
48 வம்பலூர் 16
49 விளாப்பாக்கம் 20
மொத்தம் 805