மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தண்டராம்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகரம்பள்ளிபட்டு 19
2 அல்லப்பனூர் 16
3 ஆத்திப்பாடி 20
4 போந்தை 33
5 சின்னியம்பேட்டை 33
6 எடத்தனூர் 27
7 இளையாங்கன்னி 36
8 கன்னக்கந்தல் 9
9 காம்பட்டு 13
10 கீழ்சிறுப்பாக்கம் 30
11 கீழ்வணக்கம்பாடி 21
12 கொழுந்தம்பட்டு 29
13 கொளமஞ்சனூர் 28
14 கொட்டையூர் 33
15 மலமஞ்சனூர் 23
16 மலையனூர் செக்கடி 36
17 மேல்கரிப்பூர் 24
18 மேல்பாச்சார் 33
19 மோத்தக்கல் 32
20 நாராயணகுப்பம் 22
21 நெடுங்காவாடி 10
22 பெருங்குளத்தூர் 33
23 பெருந்துறைப்பட்டு 18
24 பேராயம்பட்டு 15
25 புதூர்செக்கடி 27
26 புத்தூர்செக்கடி 11
27 பி.குயிலம் 29
28 ராதாபுரம் 30
29 ராயண்டபுரம் 26
30 ரெட்டியாாபாளையம் 33
31 சதக்குப்பம் 18
32 சாத்தனூர் 47
33 சே.ஆண்டாப்பட்டு 37
34 சே.கூடலூர் 23
35 சேர்ப்பாப்பட்டு 19
36 தண்டராம்பட்டு 57
37 தானிப்பாடி 50
38 தரடாப்பட்டு 24
39 தென்முடியனூர் 24
40 தென்கரும்பலூர் 20
41 திருவடத்தனூர் 22
42 தொண்டமானூர் 12
43 வாணாபுரம் 39
44 வரகூர் 12
45 வீரணம் 28
46 தா. வேளூர் 19
47 வேப்பூர்செக்கடி 25
மொத்தம் 1225