மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாமக்கல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கொல்லி மலை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அரியூர் நாடு 17
2 பைல் நாடு 19
3 தேவானூர் நாடு 19
4 எடப்புளி நாடு 13
5 குண்டூர் நாடு 15
6 குண்டுனி நாடு 12
7 பெரக்கரை நாடு 7
8 சேலூர் நாடு 9
9 சித்தூர் நாடு 10
10 திண்ணனூர் நாடு 17
11 திருப்புளி நாடு 16
12 வளப்பூர் நாடு 24
13 வாழவந்தி நாடு 22
14 ஆலத்தூர் நாடு 14
மொத்தம் 214