மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதகபாடி 45
2 அக்கமனஅள்ளி 27
3 அ.கொல்லஅள்ளி 15
4 செட்டிக்கரை 37
5 இலக்கியம்பட்டி 66
6 கடகத்தூர் 24
7 கே.நடுஅள்ளி 30
8 அளேதருமபுரி 20
9 நாய்க்கனஅள்ளி 29
10 வெள்ளோலை 19
11 குப்பூர் 30
12 கோணங்கிநாய்க்கனஅள்ளி 32
13 வெள்ளாளப்பட்டி 20
14 செம்மாண்டகுப்பம் 30
15 திப்பிரெட்டிஅள்ளி 40
16 நல்லசேனஅள்ளி 10
17 நூலஅள்ளி 34
18 சோகத்தூர் 47
19 உங்குரானஅள்ளி 36
20 கிருஷ்ணாபுரம் 24
21 ஆண்டிஅள்ளி 29
22 புழுதிக்கரை 22
23 கோடுஅள்ளி 20
24 வே.முத்தம்பட்டி 19
25 மூக்கனூர் 28
26 கொண்டம்பட்டி 32
27 கொண்டகரஅள்ளி 32
28 முக்கல்நாய்கன்பட்டி 32
மொத்தம் 829