மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பசுவாபுரம் 27
2 புட்டிரெட்டிபட்டி 22
3 சிந்தல்பாடி 30
4 கோபிசெட்டிபாளையம் 26
5 குருபரஅள்ளி 24
6 கர்த்தானுர் 11
7 கேத்துரெட்டிபட்டி 32
8 லிங்கநாய்க்கனஅள்ளி 10
9 மடதஅள்ளி 16
10 மணியம்பாடி 32
11 மோட்டாங்குறிச்சி 26
12 நல்லகுட்லஅள்ளி 28
13 ஒபிலிநாய்க்கனஅள்ளி 31
14 ஒசஅள்ளி 31
15 புலியம்பட்டி 31
16 ரேகடஅள்ளி 33
17 இராமியனஅள்ளி 22
18 சில்லாரஅள்ளி 35
19 சுங்கரஅள்ளி 26
20 சந்தப்பட்டி 15
21 தாளநத்தம் 37
22 தென்கரைகோட்டை 23
23 தாதனூர் 6
24 வகுத்துபட்டி 12
25 வெங்கடதாரஅள்ளி 12
மொத்தம் 598