மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மொரப்பூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பன்னிகுளம் 17
2 தாசிரஅள்ளி 20
3 கோபிநாதம்பட்டி 16
4 ஈச்சம்பாடி 47
5 இருமத்தூர் 26
6 ஜக்குபட்டி 28
7 கதிர்நாய்க்கனஅள்ளி 27
8 கெலவள்ளி 33
9 கெரகோடஅள்ளி 26
10 கொங்கரப்பட்டி 35
11 மொரப்பூர் 33
12 நவலை 31
13 போளையம்பள்ளி 27
14 இராணிமூக்கனூர் 14
15 சாமாண்டஅள்ளி 22
16 தொப்பம்பட்டி 27
17 வகுரப்பம்பட்டி 34
18 கொசப்பட்டி 24
மொத்தம் 487