மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காரிமங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடிலம் 27
2 அண்ணாமலைஹள்ளி 29
3 பைசுஅள்ளி 33
4 பந்தாரஅள்ளி 31
5 பேகாரஅள்ளி 26
6 பிக்கனஅள்ளி 50
7 பொம்மஹள்ளி 13
8 திண்டல் 23
9 எலுமிச்சனஅள்ளி 19
10 எர்ரசீகலஅள்ளி 17
11 கெண்டிகானஅள்ளி 19
12 ஹனுமந்தபுரம் 24
13 இண்டமங்கலம் 29
14 ஜக்கசமுத்திரம் 46
15 ஜிட்டான்டஹள்ளி 53
16 காலப்பனஹள்ளி 32
17 கேத்தனஅள்ளி 35
18 கெரகோடஅள்ளி 9
19 கோவிலூர் 29
20 கும்பாரஹள்ளி 31
21 மஹேந்திரமங்கலம் 36
22 மல்லிகுட்டை 26
23 மொட்டலூர் 14
24 முக்குளம் 37
25 முருக்கம்பட்டி 25
26 நாகனம்பட்டி 18
27 பெரியாம்பட்டி 67
28 புலிக்கல் 25
29 பூமாண்டஹள்ளி 17
30 தும்பலஅள்ளி 19
மொத்தம் 859