மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பாலக்கோடு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அ.மல்லபுரம் 60
2 அத்திமுட்லு 18
3 பெலமாரனஅள்ளி 24
4 பேளாரஅள்ளி 49
5 பேவுஹள்ளி 46
6 பூகானஹள்ளி 22
7 சிக்காமாரண்டஹள்ளி 19
8 சுடானூர் 14
9 கொலசனஅள்ளி 35
10 தண்டுகாரனஅள்ளி 38
11 ஏர்ரனஅள்ளி 40
12 கும்மானூர் 31
13 குட்டாணஅள்ளி 8
14 கணபதி 30
15 கெண்டேனஅள்ளி 36
16 ஜெர்தாவ் 41
17 கொரவண்டஅள்ளி 14
18 கார்காடஹள்ளி 32
19 காட்டம்பட்டி 28
20 எம்.செட்டிஹள்ளி 26
21 மோதுகுலஅள்ளி 17
22 நல்லூர் 18
23 பஞ்சபள்ளி 53
24 பி.செட்டிஹள்ளி 31
25 புலிகாரை 34
26 பாடி 23
27 பி.கொல்லஅள்ளி 19
28 சாமனூர் 22
29 செல்லியம்பட்டி 27
30 செக்கோடி 34
31 சிக்காதோரணம்பேட்டம் 15
32 காம்மாலபட்டி 21
மொத்தம் 925