மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஏரியூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அஜ்ஜனஅள்ளி 39
2 பத்ரஅள்ளி 23
3 தொன்னகுட்டஅள்ளி 42
4 கோடிஅள்ளி 23
5 மஞ்சாரஅள்ளி 34
6 நாகமரை 68
7 பெரும்பாலை 47
8 இராமகொண்டஅள்ளி 25
9 சுஞ்சல்நத்தம் 44
10 கெண்டையனஅள்ளி 31
மொத்தம் 376