மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 8
மொத்தம் 86