மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருநெல்வேலி பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 10
2 வார்டு 2 12
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 7
மொத்தம் 78