மாவட்டத்தின் பெயர் :: தென்காசி பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 16
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 12
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 5
மொத்தம் 102