மாவட்டத்தின் பெயர் :: கள்ளக்குறிச்சி பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 10
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 12
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 13
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 16
19 வார்டு 19 18
மொத்தம் 167