மாவட்டத்தின் பெயர் :: செங்கல்பட்டு பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 11
2 வார்டு 2 13
3 வார்டு 3 12
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 12
6 வார்டு 6 14
7 வார்டு 7 14
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 12
16 வார்டு 16 6
மொத்தம் 156