மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராணிப்பேட்டை பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 11
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 9
மொத்தம் 95