மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 11
10 வார்டு 10 11
11 வார்டு 11 11
12 வார்டு 12 12
13 வார்டு 13 6
மொத்தம் 104