மாவட்டத்தின் பெயர் :: வேலூர் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 7
மொத்தம் 93