மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 5
மொத்தம் 109