மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வாலாஜாபாத்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 7
மொத்தம் 120