மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஸ்ரீபெரும்புதூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 8
மொத்தம் 97