மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: குன்றத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 9
மொத்தம் 125