மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மருங்காபுரி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1
2 வார்டு 2
3 வார்டு 3
4 வார்டு 4
5 வார்டு 5
6 வார்டு 6
7 வார்டு 7
8 வார்டு 8
9 வார்டு 9
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11
12 வார்டு 12
13 வார்டு 13
14 வார்டு 14
15 வார்டு 15
16 வார்டு 16
17 வார்டு 17
18 வார்டு 18
19 வார்டு 19
மொத்தம் 9