மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருநெல்வேலி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: இராதாபுரம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 4
மொத்தம் 105