மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருநெல்வேலி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மானூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 14
9 வார்டு 9 10
10 வார்டு 10 14
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 10
13 வார்டு 13 11
14 வார்டு 14 12
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 12
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 11
25 வார்டு 25 7
மொத்தம் 208