மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மயிலம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 12
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 5
மொத்தம் 140