மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மரக்காணம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 11
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 12
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 13
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 11
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 11
25 வார்டு 25 9
26 வார்டு 26 11
மொத்தம் 212